เกี่ยวกับแอคทู-ลั่ม

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาน ที่ได้มาตรฐานสากลโลก ก้าวสู่การเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมพลาสติกสานใน AEC