เกี่ยวกับแอคทู-ลั่ม

ประวัติบริษัท

บริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด เริ่มก่อตั้งโดย นายวิชิต ชลสายพันธ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 1997 เป็นบริษัทผลิตผ้าพลาสติกและถุงปูนซีเมนต์สำหรับส่งออก ซึ่งโรงงานผลิต ตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาได้มีการก่อตั้ง สำนักงานขายของบริษัท ตั้งอยู่ 11 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 5 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแง่ของการลดต้นทุนหรือผลิตภัณฑ์จำเพาะแบบ บริษัทได้มีการสรรหาเทคโนโลยีต่างๆ มาเพื่อ ประยุกต์ใช้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรับรองต่อความต้องการของตลาดจากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท และทางผู้บริหารได้ มีการประชุมเพื่อหามติในการเพิ่มทุนแก่บริษัท เนื่องจากความต้องการทางตลาดยังคงเพิ่มสูงขึ้น และเนื่องจากบริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด เป็นผู้ผลิตถุงปูนซีเมนต์สำหรับส่งออก ที่เป็นถุงพลาสติกต่างจากถุงปูนที่ใช้ภายในประเทศซึ่งเป็นถุงกระดาษ จึงทำให้บริษัทมหาชนต่างๆ อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย ได้เลือกที่จะมาเป็นลูกค้าของเรา